Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

İlahiyat Fakültesinin temel bölümleri arasında yer alır. Din olgusunun mahiyeti, akıl-vahiy ilişkisi, dinlerin ve farklı inançların ortaya çıkışı, dinin sosyal ve psikolojik etkileri ve hayattaki yansımaları, doğru düşünmenin yöntem ve kuralları, din eğitiminin günümüz eğitim sistemindeki yeri gibi konular üzerinde akademik olarak çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, sosyoloji, mantık, psikoloji, felsefe ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında din olgusunu araştıran ve diğer sosyal bilimler alanları ile etkileşime en fazla açık bölümlerinden biridir.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nün en temel hedeflerinden birisi okutulmakta olan lisans ve lisansüstü derslerin mahiyetleri itibariyle öğrencilerin düşünce dünyalarının zenginleşmesine, eleştirel ve rasyonel bakış açısı kazanmalarına, bireysel ve toplumsal hayattaki sorunları bilimsel yöntemlerle analiz edip, kendilerini etkili biçimde ifade edebilmelerine yardımcı olmayı amaç edinmektedir. Ayrıca bölüm akademik kadrosu, fakülte dışı çeşitli sosyal etkinliklerde faaliyet göstererek toplumsal katkı noktasında önemli bir işlevi yerine getirmektedir.