Felsefe

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Felsefe Bölümü, öğrencilerin farklı görüşlere saygı duymayı öğrendikleri, zihinsel ve kültürel miraslarının farkında oldukları, kişisel görüş açılarını geliştirme imkânı buldukları, benlik bilinçlerini ve çözümleme yeteneklerini geliştirdikleri, çağdaş dünyanın oluşumunda etkili olan tüm düşünce ve değerlendirme biçimlerinin tarihsel köklerini ele alıp yeniden tartıştıkları, onları günümüze taşınan türleriyle karşılaştırdıkları, yeni düşünce ve değerlendirme biçimlerini özgürce araştırdıkları ve dolayısıyla kendilerini, evrendeki konumlarını ve diğer varlıklarla olan ilişkilerini daha iyi anlayarak yaşam boyu devam edecek bir öğrenme alışkanlığı kazandıkları bir ortam olmayı amaçlamaktadır.  

Vizyon  

Felsefe Bölümü, bilimsel ve felsefi yöntemleri benimsemiş, zihinsel araştırmalarda tarafsızlığı ilke edinmiş, çağdaş dünyadaki özgür birey anlayışına ek olarak ait olduğu kültüre, yaşadığı ülkeye ve kendi değerlerine karşı sorumluluk bilinci taşımayı insani bir gereklilik olarak düşünen akademik kadrosuyla, Atatürk Üniversitesi`nin genel eğitim programlarına katkıda bulunacak, disiplinler-arası çalışmalara öncülük edecek, bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde önemli roller alacak, ulusal ve uluslar arası felsefi çalışmalarla akademik dünyada Atatürk Üniversitesi`ni temsil edecek ve bölgenin zihinsel gelişimine katkıda bulunacaktır.