Felsefe

Tarihçe

Felsefe Bölümü, Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerden biridir. Yüksek Öğretim genel amaçları doğrultusunda, Türk fikir hayatına katkılarda bulunacak, bilimsel zihniyete ve araştırma yeteneğine sahip elemanlar yetiştirmek üzere 1975 yılında kurulmuştur. Bölüm 1977-1978 eğitim-öğretim yılından itibaren Lisans; 1984-1985 eğitim-öğretim yılından itibaren de Yüksek Lisans ve Doktora öğretimlerini sürdürmektedir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülen bölümde, dört anabilim dalı bulunmaktadır: Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi, Türk-İslam Düşüncesi Tarihi ve Bilim Tarihi. Lisans öğrencilerimize, toplam 16 kredi/saatlik Sosyoloji ve Psikoloji dersleri de okutulmaktadır. Her biri ‘Felsefe ve Sosyal Bilimler’ içerikli olan ulusal düzeyde “I. Felsefe ve Sosyal İlimler Kongresi” ile uluslararası düzeyde ‘İnsan Felsefesi’ konulu “1998 Felsefe Kongresi”ni düzenleyen Felsefe Bölümü’nün ilk kurucu başkanı Prof. Dr. Kaya BİLGEGİL’dir. Bölümün kuruluş yıllarında, Bölüm Programının geliştirilmesinde Prof. Dr. Kemal Aytaç, Prof. Dr. Necati Öner ve Prof. Dr. S. Hayri Bolay değerli katkılarda bulunmuşlardır. Bölümde kuruluşundan itibaren aralarında Prof. Dr. Hikmet Yıldırım Celkan, Prof. Dr. Muhittin Aşkın, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Prof. Dr. Eyüp Kemerlioğlu, Prof. Dr. Sabahattin Güllülü, Prof. Dr. Hüseyin Akyüz, Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Prof. Dr. Mehmet Akgün, Doç. Dr. Abamüslim Akdemir, Prof. Dr. Abdulkuddus Bingöl, Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, Prof. Dr. Nurten Gökalp’ın bulunduğu birçok değerli bilim insanı görev yapmıştır. Şu an itibariyle Bölümün öğretim kadrosunda on beş eleman bulunmaktadır.