Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Tarihçe

   Bölümümüze Fen ve Tabiat Bilgisi ismiyle ilk olarak 1960-1961 yıllarında öğrenci alımı yapılmaya başlanmış olup  1974 yılında Fen ve Tabiat Bilgisi bölümünün adı, Fen Bilgisi olarak değiştirilmiştir. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’ndeki tüm programlarda olduğu gibi Fen Bilgisi Eğitimi programında da, 2006 yılına kadar Mart 1998’de YÖK tarafından çıkarılan “Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programı” uygulanmıştır. Program, İlköğretim bölümü adı altında kurulmuş ve 2016 yılından sonra YÖK-Dünya Bankası işbirliği ile Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanması kapsamında Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümü adı altında Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı olarak faaliyetlerini devam ettirmeye başlamıştır. Fen Bilgisi Eğitimi programında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. 2021 yılında Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programımız Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından 3 yıllık akredite edilmiştir.