Fizyoloji Anabilim Dalı

Bölüm Tanıtımı

Fizyoloji Anabilim Dalı’nın başlıca çalışma alanları ve olanakları aşağıda sunulmuştur:

Fizyoloji öğrenci laboratuvarımızda; hematolojik analizler, sindirim ve dolaşım sistemi laboratuvar uygulamaları ve bunlarla ilgili tüm ekipmanlar mevcuttur.

Serolojik ve moleküler çalışmalar için laboratuvarımızda; ELISA analiz sistemleri, Magna Lyser doku homojenizatörü, etüv, soğutmalı santrifüj, distile su cihazı, hassas terazi, manyetik karıştırıcı, derin dondurucu bulunmaktadır.

Düz kas dokularında yapılan araştırmalar için laboratuvarımızda; izole organ banyosu ve analiz sistemi, infüzyon pompası, su banyosu, çeker ocak, kimyasal dolabı, buzdolabı bulunmaktadır.