Fizyoloji Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Veteriner hekimlik eğitimi içerisinde önemli bir yer tutan Temel Bilimler Bölümünde yer alan Fizyoloji Anabilim Dalı, Fakültemizin 26 yıllık geçmişinde olduğu gibi gelecekte de lisans ve lisansüstü öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde fizyoloji eğitimi standartlarına uygun bilgi ve becerilere sahip, etik değerler çerçevesinde doğa ve çevre bilinci kazandırılmış, analitik düşünme becerisi gelişmiş, klinik öncesi ve klinik derslerine temel oluşturacak bilgilerle donatılmış  yetiştirmektir. Dünyada Veteriner Hekimlik alanında gelişen teknolojileri takip etmek, Anabilim Dalımızda yenilikçi teknolojileri eğitim ve araştırma olanaklarına entegre ederek eğitim ve araştırma kalitesini yükseltmek amaçlanmaktadır.

Fizyoloji biliminin, Veteriner Hekimlik eğitimi kapsamında uluslararası iş birliği programlarının geliştirilmesi ve sürekli hale getirilmesi ile bilimsel temelli eğitim ve araştırma kapasitesinin nitelik ve niceliğinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Multidisipliner ve öncelikli alan araştırma konularına odaklanarak, toplumsal ve sektörel açıdan daha çok katma değer ve fayda getirecek bilimsel temelli veriler ile veteriner hekimliğin toplumda yer alan iç ve dış paydaşlarına ulaştırarak ‘tek sağlık’ konseptinde insan ve hayvan sağlığı hizmetine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.