Gazetecilik Bölümü

Misyon ve Vizyon

Misyon

İletişim ve gazetecilik alanında uzman, donanımlı, ekip çalışmasına yatkın, yeniliklere açık, mesleğin ve alanının etik değerlerini gözeten, eleştirel düşünebilen, toplumsal konulara hassasiyet gösteren, mesleğini icra ederken kamu yararını önceleyen, sosyal ve mesleki hak ve sorumluluklarının bilincinde olan, fikirleri ve projeleriyle ülkesine ve dünyaya faydalı olabilecek çağdaş iletişimcileri yetiştirmek ve böylece demokratik ve eşitlikçi bir iletişim ortamının oluşmasına katkı sağlamaktır.

Aynı zamanda Atatürk Üniversitesinin ‘hayatın hizmetinde’ misyonuyla uyumlu olarak, toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak çalışmalar yapmaktır.

Vizyon

Alanındaki gelişmeleri takip edip bilgi ve becerilerini güncelleyerek yaptığı işlerle ulusal ve uluslararası arenada varlık gösteren, kritik düşünme becerilerini ve teknolojiyi kullanarak yenilikçi ve çözüm geliştirici toplumsal katkı sağlayan, yaratıcı, duyarlı bireyler yetiştirerek ‘hep ileriye’ yönelik çalışmalarla akademik ve mesleki alanda kendisinden söz ettiren bir bölüm olmaktır.