Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Bölüm Tanıtımı

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Dalı’nın başlıca çalışma alanları ve olanakları aşağıda sunulmuştur:

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi laboratuvarımızda; gıdaların kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri laboratuvar uygulamaları yapılmakta ve bunlarla ilgili ekipmanlar bulunmaktadır.

Kimyasal analizlerde kullanılmak üzere; Su banyosu, kjeldahl ünitesi, colorimetre, su aktivitesi cihazı, etüv, soğutmalı santrifüj, distile su cihazı, hassas terazi, manyetik karıştırıcı, derin dondurucu, çeker ocak bulunmaktadır.

Mikrobyolojik analizlerde kullanılmak üzere; mikroskop, etüv, otoklav, PCR, Vitek2 Compact sistemi bulunmaktadır.