Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Veteriner hekimlik eğitimi içerisinde önemli bir yer tutan Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümünde yer alan Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Fakültemizin 26 yıllık geçmişinde olduğu gibi gelecekte de lisans ve lisansüstü öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde gıda güvenliği, gıda hijyeni, et muayenesi ve et/süt ürünleri üretimi ile ilgili eğitim standartlarına uygun bilgi ve becerilere sahip, etik değerler çerçevesinde doğa ve çevre bilinci kazandırılmış bireyler yetiştirilmektedir. Dünyada Veteriner Hekimlik alanında gelişen teknolojileri takip etmek, Anabilim Dalımızda yenilikçi teknolojileri eğitim ve araştırma olanaklarına entegre ederek eğitim ve araştırma kalitesini yükseltmek amaçlanmaktadır.

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Veteriner Hekimlik eğitimi kapsamında uluslararası iş birliği programlarının geliştirilmesi ve sürekli hale getirilmesi ile bilimsel temelli eğitim ve araştırma kapasitesinin nitelik ve niceliğinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Multidisipliner ve öncelikli alan araştırma konularına odaklanarak, toplumsal ve sektörel açıdan daha çok katma değer ve fayda getirecek bilimsel temelli veriler ile veteriner hekimliğin toplumda yer alan iç ve dış paydaşlarına ulaştırarak ‘tek sağlık’ konseptinde insan ve hayvan sağlığı hizmetine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.