Grafik Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

“Hayatın Hizmetinde” sloganı ile evrensel nitelikte yetkin tasarımcılar yetiştirmektir.

Vizyon

“Hep İleriye” sloganı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, tasarım alanında bölgesel çekim merkezi olmayı ve tasarımın toplumda yaygınlaşmasına katkı sunan bir bölüm olmaktır.

Temel Değerler

1. Eğitim: Tasarım eğitimine yönelik çağdaş ve yenilikçi bakış açıları belirler.
2. Araştırma: Görsel iletişim açısından yeni araştırma alanları belirler.
3. Topluma Katkı: Toplumsal katkı sağlayacak yeni ve farklı tasarım uygulamaları hayata geçirir.
4. Disiplinlerarası Etkileşim: Uygulanacak yeni tasarım fikirlerine yönelik disiplinlerarası etkileşimi hayata geçirir.
5. Bilimsel Fayda: Bilimsel araştırmalara fayda sağlayacak tasarım fikirleri üzerine araştırma yapar.
6. Uyum Çalışması: Bölüm akademik personel ile
7. Grup Çalışması: Proje oluşturma sürecinde beyin fırtınasına yönelik grup çalışmalarında bulunur.
8. Tasarım Projesi: Bölgesel, kültürel ve sanayi iş birliği gerektiren tasarım projeleri yürütmeyi ilke edinir.
9. Etik Değer: Tasarım projelerini etik değerler açısından sorgular.