Grafik Bölümü

Tarihçe

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü, 1994 yılından itibaren dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Eğitim-öğretimi kapsayan tasarım projelerine yönelik kültürel ve evrensel boyutta yenilikçi araştırma alanları belirlenmektedir. Nitelikli tasarımcı yetiştiren bölümde iki (2) Doçent, iki (2) Doktor Öğretim Üyesi, bir (1) Öğretim Görevlisi, bir (1) Araştırma Görevlisi ve iki (2) Öğretim Elemanı ile eğitim-öğretim süreci yürütülmektedir.