Hemşirelik Fakültesi

Dekanımızın Mesajı

İnsanlığın varoluşu ile başlayan  hemşirelik mesleği, tarihten günümüze insanın var olduğu her yerde insanlığın hizmetinde olmuştur. Gelişen  bilim ve teknolojinin  etkisi ile kendini sürekli yenileyen ve geliştiren hemşirelik sağlık ve hastalık durumunda  toplumun daha nitelikli “BAKIM” almasını temin etmekten sorumludur. Hemşirelik mesleği üyeleri hemşireliğin uygulama, araştırma, eğitim, yönetim alanlarında mesleğe ilişkin  bilgi ve becerilerini entegre ederek toplumun  en iyi bakımı alması için sürekli öğrenme ve gelişme çabası içindedir.  

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Atatürk Üniversitesi “Yüksek Hemşirelik Okulu” olarak 1970 yılında kurulmuş ve  1982-1983 öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde öğrenci alımına başlanmıştır. 25 Şubat 2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Hemşirelik Yüksekokulunun Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüşmesi onaylanmış ve Hemşirelik Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak ad değiştirmiştir. Hemşirelik Fakültesinin Üniversitemiz bünyesinde kurulması ise Bakanlar Kurulunun 16.02.2016 tarih ve2016/8555 sayılı kararnamesi ile kararlaştırılmış ve bu karar 8 Nisan 2016tarihli ve 29678 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Toplumun bakım gereksinimlerini karşılayacak donanımda bilimsel, teknolojik ve sosyal becerilere sahip, etik ve insani değerlere duyarlı, evrensel ölçütlerde hemşireler yetiştirmek ve hemşirelik bilimine katkıda bulunmayı misyon edinmiş olan Fakültemiz; eğitim, araştırma ve topluma katkı alanlarında öncü bir hemşirelik fakültesi olmayı hedeflemektedir. 

Fakültemizin amacı; insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve değişmelere duyarlı olacak ve bunları verdiği hizmette göz önünde bulunduracak, sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilecek, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli olan hemşirelik bakımını planlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirecek, aynı zamanda sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirecek, hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilecek, tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkelerini göz önünde bulunduracak nitelikte profesyonel hemşireler yetiştirmektir.

Fakültemizde Türkçe ve İngilizce(%100) olarak öğrenci kabul eden iki program bulunmaktadır.  Güçlü bir geçmişe ve akademik birikime sahip olan fakültemizde yeni nesil eğitim teknolojilerine uygun sınıflar, laboratuvarlar, simülasyon merkezi, nitelikli klinik uygulama alanları ve ulusal/uluslararası değişim programları mevcuttur. 

“Kendisi öğrenirken başkalarına da öğretme, kendisi gelişirken başkalarını da geliştirme” felsefesini benimseyecek ve toplumun sağlık bakımını ulusal ve uluslararası düzeyde daha üst düzeye taşıyacak hemşire olmayı hedefleyen sizleri ailemize katılmaya davet ediyorum. 

                                                                                                                                                                                                                                  Prof. Dr. Mağfiret KAŞIKÇI

                                                                                                                                                                                                                            Hemşirelik Fakültesi Dekanı