Hemşirelik Fakültesi

Etik Kurul

ETİK KURUL

Prof. Dr. Mağfiret KAŞIKÇI

Prof. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKÇİ

Prof. Dr. Neziha KARABULUT

Prof. Dr. Reva BALCI AKPINAR

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AYDIN