Hemşirelik Fakültesi

Etik Kurul

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Üyeler 

Prof. Dr. Mağfiret KAŞIKÇI (Kurul Başkanı)

Prof. Dr. Gülşen ERYILMAZ (Kurul Üyesi)

Prof. Dr. Dilek KILIÇ (Kurul Üyesi)

Prof. Dr. Mehtap KAVURMACI (Kurul Üyesi)

Doç. Dr. Gülçin AVŞAR (Sekreter)