Hemşirelik Fakültesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez yayımlanır. Yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide hemşireliğin tüm alanları ile ebelik, beslenme ve diyetetik gibi sağlık bilimleri ile ilgili bilimsel araştırma, derleme, olgu sunumu yayımlanır.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 5 Ocak 2021 tarihinden itibaren gönderilecek yeni makalelerin değerlendirmesini https://janhs.manuscriptmanager.net/ 
 adresinden gerçekleştirecektir.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2021 itabari ile DOAJ‘da indekslenmektedir.

 

Editör Kurulu

Editor

Nadiye ÖZER     

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 

Erzurum, Türkiye

hyodergi@atauni.edu.tr,  nadiyeozer@hotmail.com  

ORCID: 0000-0002-6622-8222

+90 442 231 5791

 

Editör Yardımcısı

Hatice POLAT

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Erzurum, Türkiye

haticeduyarpolat@gmail.com 

ORCID: 0000-0001-9419-4675

+90 505 374 94 57

 

Yazı İşleri Müdürü

Nadiye ÖZER     

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 

Erzurum, Türkiye

hyodergi@atauni.edu.tr,  nadiyeozer@hotmail.com  

+90 442 231 5791

 

Sekreter

Seda KARAMAN

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 

Erzurum, Türkiye

sd.krmn@hotmail.com

ORCID: 0000-0001-5323-2452

+90 442 231 5799

 

Alan Editörleri

Gülbu TANRIVERDİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı,
Çanakkale, Türkiye

gulbu.tanriverdi@gmail.com  

ORCID: 0000-0002-2728-5945

+90 286 218 0018 / 18061


Derya TANRIVERDİ

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği

Gaziantep, Türkiye

tanriverdi@gantep.edu.tr 

ORCID: 0000-0001-6912-5520

+90 342 360 12 00 / 4912

Sibel KÜÇÜKOĞLU
Selçuk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,
Konya, Türkiye
s_nadaroglu@hotmail.com

ORCID: 0000-0003-3269-445X
+90 332 223 07 89

Rahşan ÇEVİK AKYIL
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,
Aydın, Türkiye
rahsanakyil@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-4746-7463

+90 2562138866

Evşen NAZİK
Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,
Adana, Türkiye
eceevsen_61@hotmail.com.tr

ORCID: 0000-0001-5464-4467
+90 322 338 6484 / 1131

Sevban ARSLAN
Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,
Adana, Türkiye
sevbanadana@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-8893-9391

+90 322 338 6484 / 1137


Zeynep ÇAKIR
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Acil Tıp Anabilim Dalı,
Erzurum, Türkiye
zeynepgcakir@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5490-1192

+90 442 344 8401

 

Papatya KARAKURT

Erzincan Binali Yıldırıım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

papatyakarakurt@gmail.com

ORCID: 0000-0003-0330-9807

+90 446 226 5861 / 15014

 

Yayın Yürütme Kurulu

 

Dilek COŞKUNER POTUR

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı,
İstanbul, Türkiye
dilekcp@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-2186-4663

+90 216 777 57 00 / 5776

Gülay İPEK ÇOBAN

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, 

Erzurum, Türkiye

laypek_6@hotmail.com 

ORCID: 0000-0003-1075-0748

+90 442 231 5767 

Funda ÇETİNKAYA

Aksaray Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı,

Aksaray, Türkiye
fundacetinkaya@aksaray.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2518-6625

+90 382 288 2769

 

Fatma KURUDİREK

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı , 

Erzurum, Türkiye

fatmasaban25@hotmail.com 

ORCID: 0000-0002-5829-2400

+90 0442 231 1448

 

Nihan TÜRKOĞLU

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, 

Erzurum, Türkiye

nihan-25-kilic@hotmail.com 

ORCID: 0000-0002-5843-9097

+90 0442 231 1448

 

Vesile ESKİCİ İLGİN    

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı, 

Erzurum, Türkiye

vesile_eskici_86@hotmail.com 

ORCID: 0000-0003-4885-8682

+90 0442 231 5665

 

Dizgi

 

Emrah AY     

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, 

Erzurum, Türkiye

emrahay61@gmail.com 

ORCID: 0000-0003-3152-6673

+90 0442 231 2755

 

Merve KAYA 

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı, 

Erzurum, Türkiye

bagdigen.merve25@gmail.com 

ORCID: 0000-0002-1442-5638

+90 442 231 2748

 

Seda KARAMAN  

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı , 

Erzurum, Türkiye

sd.krmn@hotmail.com 

ORCID: 0000-0001-5323-2452

+90 442 231 5799

 

Zeynep ÖZTÜRK 

 

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, 

Erzurum, Türkiye

zeynepolcun6@gmail.com 

ORCID: 0000-0003-3368-4288

+90 0442 231 2755