Heykel Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

VİZYON

Hızla yükselen ve çağın gereksinimlerine yanıt arayan Atatürk Üniversitesi’nin hedeflediği yeni nesil çizgiye ulaşmak, uluslararası sanat anlayışını eğitim müfredatına entegre etmek, disiplinlerarası etkileşime açık olmak, heykel bölümü olarak sahip olunan vizyondur. Gelecek adına hayal kurmak ve ütopyalar üretmek, başarıya odaklanarak hedef sahibi olmak, süreci doğru yöneterek yükseliş göstermek, bölüm öğrencilerinin vizyoner kimliklerinin oluşumunda yol gösterici öğretiler olurken, teorik, sanatsal ve bilimsel çalışmaların bir arada kurgulanarak sunulması, bu süreçte öğrencilerin bireysel gelişimlerine önemli katkılar vermesi beklenmektedir.

MİSYON

Mezun olan öğrencilerin geniş çaplı üretim süreçlerinde problem çözme, teknik ve analitik yöntemler geliştirme gibi yönlerini güçlendirmiş olmaları ve bu bağlamda doğru istihdam alanlarına yönlenebilmeleri, çağın sanat anlayışına ayak uydurabilen,  dijital ve teknolojik yeniliklere açık üretimler yaparak ulusal ve uluslararası platformda görünür olmaları, heykel sanatının pratik  ve teorik düzlemde sahip olduğu, görüş, yöntem ve tekniklerini işlevsel bir şekilde uygulayabilen birer birey olmaları bölümün  yüklendiği başlıca misyondur.

TEMEL DEĞERLER

Fırsat eşitliği: Heykel bölümünde birçok farklı atölye bulunmasına rağmen bütün öğrenciler eşit imkanlar dahilinde atölyelerde bulunan malzemelerden faydalanırlar. Heykel bölümünde her hoca kendi uzmanlık alanı üzerinden atölyelerde görev almaktadır. Heykel bölümünü kazanan öğrenciler ilk iki yıl modelaj ortak derslikleri ve atölyeleri kullanırken, 3. ve 4. sınıflarda seçmeli derslerle birlikte tüm atölyeleri ve malzemeleri kullanma imkanına sahip olurlar. Atölyelerde öğrenciler bireysel olarak çalışmalarını üretirken aynı zamanda kolektif üretimlerde de yer alabilirler. Bütün öğrenciler eşit imkanlar dahilinde atölyelerde bulunan malzemelerden faydalanabilirler.

Disiplinlerarası anlayış: Heykel bölümünde birçok farklı seçmeli dersler bulunmaktadır. Ancak öğrenciler istediği dersleri Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan da seçebilmektedir. 

Özgürlük: Heykel bölümünde uygulamalı derslerde hocalar atölyelerde birçok farklı teknik gösterir. Öğrencinin tercih ettiği tekniğe göre eğitimi devam eder ve öğrenciler mezuniyet aşamasında istediği şekilde istediği teknikle sanatsal çalışmalar oluşturup mezun olabilmektedir.

Öğrenme odaklılık: Heykel bölümündeki bütün öğrenciler uygulamalı eğitimin yanı sıra kuramsal derslerde almaktadırlar. Bu bağlamda hocalar, öğrencilerin süreçlerini hem uygulama hem kuramsal açıdan izleyerek kariyer planlamasına katkıda bulunurlar. Öğrenciler mesleki yeterlik kazanabilmeleri için teknik ve malzeme bilgisi uygulamlarla birlikte alırlar. Ayrıca atölyelerde uygulama eğitimine bağlı olarak teknoloji odaklı dersler aracılığıyla örnek sanatçı ve yapıtlarla görsel deneyim kazanırlar.

Çağdaş düzeylilik: Heykel bölümünde, öğrencilere çağdaş düzeydeki sanatçıların yapıtları, çağdaş müzeler ve koleksiyonerler ile ilgili dersler, konuşmalar, seminerler düzenlenir. 

Etik değerlere bağlılık: Heykel bölümü öğrenciler, insanlarla kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temel değerlerini oluşturmasında rol gösterirler.

Estetik duyarlılık: Heykel bölümünde eğitim alan öğrenciler, evrensel değerlere göre estetik duyarlılık kazanmış olurlar.