Heykel Bölümü

Tarihçe

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 1994 yılında kurulmuş ve dört yıllık lisans,  yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimi vermektedir. Eğitim-öğretimi kapsayan heykel tasarım projelerine yönelik kültürel ve evrensel boyutta yenilikçi araştırma alanları belirlenmektedir. Nitelikli heykeltraş yetiştiren bölümde bir profesör,  iki Doçent, iki Doktor Öğretim Üyesi, bir Öğretim Görevlisi, bir Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim süreci yürütülmektedir.