İç Denetim Birimi Başkanlığı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz; Üniversitemiz faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini, kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli olarak kullanılmasını, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını, mali ve yönetim raporlarının tam, doğru ve zamanında elde edilmesini ve kaynakların korunmasını sağlamak amacıyla; Üniversitemizin tüm işlem ve faaliyetlerinin risk esaslı olarak hazırlanan denetim plan ve programları çerçevesinde, sistematik, sürekli ve disiplinli bir anlayışla, ulusal ve uluslararası iç denetim standartlarına göre denetlemek ve idareye danışmanlık hizmeti vermektir.

Vizyonumuz; Üniversiteye sürekli değer katan, kendisini sürekli geliştiren ve yenileyen, görevini en iyi şekilde yapan, çalışmaları ile kurum içinde ve kurum dışında örnek alınan bir iç denetim birimi olmaktır.

Temel Değerlerimiz;  

• Hukukun üstünlüğü

• Etik değerlere bağlılık

• Şeffaflık

• Hesap verilebilirlik

• İnsan haklarına saygılı olma

• Gelişime ve değişime açık olmak

• Teknoloji odaklı olma

• Stratejik öngörü ve tercihlerde bulunma

• Yenilikçilik ve küresel gelişmeleri takip