İngiliz Dili ve Edebiyatı

Mazeret Sınavı

 

http://birimler.atauni.edu.tr/ingiliz-dili-ve-edebiyati/wp-content/uploads/sites/125/2020/07/2022MazeretSinavlari.pdf