İngiliz Dili ve Edebiyatı

Program Öğretim Amaçları

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı Öğretim Amaçları alanla ilişkili ulusal akreditasyon kuruluşu (FEDEK) tanımları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

PÖA-1: Öğrencilere İngiliz dili, kültürü, tarihi ve edebiyatı hakkında gerekli bilgi ve donanımı kazandırmak.

PÖA-2: Öğrencileri eleştirel bakış açısına sahip, analiz yeteneği gelişmiş, etkili iletişim kurabilen, yaratıcı, sorumluluklarının bilincinde olan ve mesleki etik bilincine sahip filologlar olarak yetiştirmek.

PÖA-3: İngiliz ve Amerikan edebiyatı aracılığıyla öğrencilerin kültürlerarası iletişim kurabilen ve bu kültürleri yorumlayabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

PÖA-4: Ülkemizin ve toplumumuzun değerlerini Batının değerleriyle birleştirebilen, bu değerleri doğru ve etkili bir biçimde özümseyen ve bunu ifade edebilen bireyler yetiştirmek.

PÖA-5: Öğrencilerin İngilizceyi ileri seviyede kullanmalarını sağlamanın yanı sıra onlara bu dili öğretme yetisini kazandırmak.

PÖA-6: Öğrencilerin çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilen ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

PÖA-7: Öğrencileri, alanlarında araştırma yapabilen ve bu araştırmaları tarafsız ve bilimsel bir bakış açısı ile değerlendirebilen bireyler olarak topluma kazandırmak.

Program Öğretim Amaçlarının FEDEK Tanımıyla Uyumu

 

FÇ1

FÇ2

FÇ3

FÇ4

FÇ5

FÇ6

FÇ7

FÇ8

FÇ9

FÇ10

FÇ11

PÖA1

 

    

   

PÖA2

  

 

 

PÖA3

  

 

 

PÖA4

   

  

PÖA5

     

   

PÖA6

 

 

   

  

PÖA7