İngiliz Dili ve Edebiyatı

Toplumsal Duyarlılık Projesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Filoloji kulübü öğrencileri öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Aygan’ın yürütücülüğünü yaptığı “Barınak için Oyun Vakti” adlı Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında Erzurum Belediyesi Hayvan Barınağı’na ziyaret gerçekleştirdi.