İngiliz Dili ve Edebiyatı

Get a Certificate in Advanced English

ÖSYM eşdeğerliği olan ve özel sektörde ve yurtdışında iş bulma konusunda öğrencilerimize imkan sağlayan Cambridge Üniversitesi bünyesindeki “Certificate of Advanced English” sınavı, ilki 08 Temmuz 2023 tarihinde olmak üzere belirli aralıklarla Uluslararası Dil Koordinatörlüğü bünyesinde gerçekleştirilecektir.