İşletme Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Ulusal ve uluslararası platformlarda faaliyet gösteren bir bölüm olma hedefi ile ülkemizin istikbali adına işletme alanında yaratıcılığın ve üretkenliğin arttırılmasına yönelik yüksek kaliteli öğrenim teknolojilerini ve programlarını sunarak hayatın hizmetinde hep ileriye hizmet etmek İşletme Bölümü’nün misyonudur.

Vizyon

İşletme alanına uluslararası boyutta katkı sunan daima yaratıcı ve yenilikçi bir lider bölüm olmak İşletme Bölümü’nün vizyonudur.

Temel Değerler

  • Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilke ve değerlerine sadakat,
  • Milli ve manevi değerlere bağlılık,
  • Kalkınmaya dayalı ulusal ve küresel düzeyde yenilikçilik,
  • Yaşam boyu öğrenme,
  • Sürekli stratejik planlama, sürekli iyileştirme,
  • Güçlü altyapı ve sistemler,
  • İşbirliğine dayalı ortak çalışma (ulusal ve uluslararası)
  • Öğrenci odaklılık,
  • Çalışmalarında birey, aile, toplum bütünlüğü gözetmek.