İşletme Bölümü

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi; Millî Eğitim Bakanlığının 23/12/2014 tarihli ve 6818356 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2015 tarihinde kararlaştırılarak kurulmuş olup, 08 Mart 2015 tarih ve 29289 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Fakültemiz 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Bankacılık ve Finans, İşletme, Sosyal Hizmet bölümlerine öğrenci almaya başlamıştır.