Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

ATAKSAM

Türkiye’de aile, çağdaş hukuk anlayışına uygun olarak medenî kanun esaslarına göre kurulmuştur. Kadın ve erkek yasal olarak eşit haklara sahip olmasına rağmen tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların başta eğitim olmak üzere, sosyoekonomik, kültürel,politik kaynaklı ve çözüm bekleyen birçok sorunu vardır. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların her alanda güçlendirilmesi,  kalkınmanın ve toplumsal uzlaşmanın en önemli şartlarından birisidir. Merkezimiz kadınların mevcut ve olası sorunlarını belirleme, akılcı ve kalıcı çözümler üretme ve kadının statüsünü güçlendirmeye yönelik bilimsel faaliyetlerde bulunma amacı ile kurulmuştur. Merkezimizin öncelikli faaliyet konusu son yıllarda hemen hergün basın yayın organlarında yer bulan kadına yönelik şiddettir. Şiddet toplumun her kesiminde görülmekle birlikte şiddeti en fazla kadın, çocuk, yaşlı ve engelli gibi istismara açık gruplar yaşamaktadır. Şiddetin önlenmesi toplumun eğitimi, şiddete karşı toplumsal duyarlılığın artırılması, sosyal, ekonomik ve hukuki sorunların çözümü, dezavantajlı grupların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının sonlandırılması ile mümkündür. Bu kapsamda Merkezimiz tarafından “Atatürk Üniversitesi Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsel Taciz ve Şiddete Karşı Politika Belgesi”  hazırlanmış ve 22.06.2017 tarihinde Üniversitemiz Senatosunda onaylanmıştır. Konu ile ilgili konferans,panel, eğitim vb. etkinlikler düzenlenmiş, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanmıştır. Bundan sonra da aynı amaç doğrultusunda benzer faaliyetlere devam edilecek, kadın sorunlarını bilimsel düzlemde ele alabilmek için araştırmalar ve projeler yapılacak, lisansüstü programlar açılıp bilimsel yayınlar yapılacaktır. 

 Geçmişte yapılan ve gelecekte yapılması planlanan tüm etkinliklerin amacına ulaşması dileğiyle.. 

Haberler / Duyurular

İstanbul Topkapı Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan XXI. Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İş Birliği, Destek ve İletişim Grubu Çalıştayı 2 Aralık, 2022 tarihinde yapıldı. Üniversitemiz adına Merkez Müdürü Doç. Dr. Seher ERGÜNEY katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, alanında uzman akademisyenlerle istişare mekanizmasını geliştirmek amacıyla düzenlenen “Akademi Buluşmaları ” programının ilki kadın temasıyla başladı. Merkezimiz adına 4 temmuz 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleşen toplantıya Merkez Müdürü Doç. Dr. Seher ERGÜNEY katıldı.

 

 

 

Kadına yönelik şiddetle mücadele il 2022 faaliyet planı ve Üniversitemiz GEP gereği öncelikli alanlar mühendislik fakültesi, iletişim fakültesi ve hukuk fakültesi öğrencilerine DOÇ. Dr. Elif KÜÇÜK DURUR, Doç. Dr. Hatice Kübra ERÇOŞKUN ŞENOL,  Arş. Gör. Elif ÖZPOLAT “Kadın İnsan Hakları, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Medyada Kadına Yönelik Şiddet” konularında eğitim verdi. 2023 yılı içerisinde tüm üniversite öğrencilerine eğitim verilecektir.

Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) ve Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle 2022 Yılı Eğitim Programları kapsamında Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarım Bilimleri Eğitim Merkezi’nde Bölge Çiftçilerine ve Tarım İl Müdürlüğü Teknik Personellerine yönelik eğitimler başlamıştır.

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, eğitimin ilk haftasında tarım sektörünün yapı taşı olan kadın çiftçilerin bilgi ve teknik düzeylerinin geliştirilmesi, tarımda girişimci ve üretici olarak aktif rol oynamaları ve ayrıca kişisel gelişimleri ve sosyal güvenliklerine ilişkin bilinçlendirilmeleriyle ilgili düzenlenen eğitimde; Doç. Dr. Hatice Kübra ERÇOŞKUN ŞENOL, Dr. Öğr. Üyesi Fatma KURUDİREK, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AYDIN, Öğr. Gör. Raziye KALE  “Kişisel Bakım ve Hijyen – Kadına Yönelik Şiddet konularında eğitim verdi.

28 Aralık 2022 tarihinde Mühendislik Fakültesi, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KADIN” konulu panel düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Eren:- “İklim değişikliğinin getirdiği en önemli sorunlardan biri kırsalda azalan istihdam kaybı sebebiyle kentlere göçlerin artmasıdır. Göçlerde yine en çok kadın ve kız çocukları etkilenmektedir”

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Eren, panelde, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk defa 1987’de sürdürülebilirlik kavramının ortaya atıldığını, aradan geçen 28 yıllık süreçte dünya devletlerinin bu konuda iyi bir sınav veremediğini belirterek, BM’nin 2015’te sürdürülebilir kalkınma için tekrar 2030’a kadar yeni bir hedef koyduğunu söyledi.

Yoksulluğun ortadan kaldırılması, açlığın sonlandırılması, sağlıklı bir yaşam ve adil bir eğitimin ilk 4 hedefi oluşturduğunu dile getiren Eren, “5’inci sırada ise toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı yer almaktadır. Toplumsal cinsiyetimiz yani toplumdaki sorumluluklarımız, ödevlerimiz ve her toplumdaki kadın ile erkek için eşit standartlarda olmamaktadır. Birleşmiş Milletlerin raporları halen hiçbir ülkenin gerçekten toplumsal cinsiyet eşitliğine erişemediğini göstermektedir.” dedi.

– “En çok kadın ve kız çocukları etkilenmektedir”

Dünyanın pek çok ülkesinde kadınların halen aile içi hizmet, yiyecek, yakacak ve su temini konusunda orantısız bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

“Dünyada tarımsal üretimin yüzde 45 ile 80 arasında kadınlar tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla iklim değişikliğinin yarattığı kuraklık, aşırı yağışlar gibi tehditler tarım sektörünü etkilediğinde bundan en çok etkilenecek gruplar kadınlar olacaktır. İklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarından en çok geçimini tarım, hayvan, balıkçılık gibi sürdürülebilirliğini, ekosistemlerin sağlığına bağlı olan sektörlerde çalışanların başından gelen kadınlar etkilenmektedir. İklim değişikliğinin getirdiği en önemli sorunlardan biri kırsalda azalan istihdam kaybı sebebiyle kentlere göçlerin artmasıdır. Göçlerde yine en çok kadın ve kız çocukları etkilenmektedir. İklim değişikliği çalışmalarında doğa temelli ve sürdürülebilirlik çözümler üretmede kadınların hep en ön safta yer aldığını da görmekteyiz.” Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da kadının kendilerinde bir cinsiyet olarak ifade edilmediğini, kadının bireyi, aileyi ve toplumu ifade ettiğini belirtti.

“Kadın, bizlerin üzerinde yaşadığımız coğrafyanın neredeyse tüm yükünü aşkla, zevkle ve sevdayla omuzlarında taşıyan ana direğimiz, ana yüreğimiz ve kuşkusuz ana fikrimizdir.” diyen Orhan, iklim krizinin bir kabus gibi karşılarında durduğunu söyledi.

– “Bizler iyi bir sınav veremedik”

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel ise dünyada ciddi anlamda küresel ısınma ve iklim değişikliği bulunduğunu, iklim değişikliği içerisinde sosyal ekonomik değişimler, coğrafi ve fiziki olumsuzluklar meydana gelebileceğini kaydetti.

İnsanların rahatı için yapmış oldukları beşeri faaliyetlerle tabiatın dengesini bozduğunu anlatan Güzel, “Bizler iyi bir sınav veremedik. Sera gazları denilen gazlar münasebetiyle küresel ısınmaya sebep olduk. Bunun faturasını ileride gelecek nesiller belki ödeyecek ama bizler şimdiden tedbir alıp önlemlerimizi sıralamak mecburiyetindeyiz.” diye konuştu.

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynep Ceylan’ın moderatörlüğünde ki panel, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Toy, Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Belediye Meclis Üyesi Avukat Uzman Arabulucu Bilge Mutlu Bilge, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünden Uzman Dr. Edanur Köyceğiz‘in sunumlarıyla devam etti.

 

26 Ekim 2022 tarihinde Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve MÜSİAD Kadın Erzurum Başkanlığı işbirliği ile “SAKIN GEÇ KALMA ERKEN GEL! MEME KANSERİ FARKINDALIK” konferansı gerçekleştirildi. Konferansda Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Ayşe BAYRAKÇEKEN YURTCAN, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seher ERGÜNEY, Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU ve MÜSAİD Kadın Erzurum Başkanı Sayın Zeynep POLAT açılış konuşmalarını yaptı. Alanında yetkin ve donanımlı Prof. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU ve Doç. Dr. Esra YILDIZ konferans sunumlarını gerçekleştirdi.

 

 

 

26 Ekim 2022 tarihinde Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve MÜSİAD Kadın Erzurum Başkanlığı işbirliği ile “SAKIN GEÇ KALMA ERKEN GEL! MEME KANSERİ FARKINDALIK” konferansı gerçekleştirildi. Konferansda Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Ayşe BAYRAKÇEKEN YURTCAN, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seher ERGÜNEY, Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU ve MÜSAİD Kadın Erzurum Başkanı Sayın Zeynep POLAT açılış konuşmalarını yaptı. Alanında yetkin ve donanımlı Prof. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU ve Doç. Dr. Esra YILDIZ konferans sunumlarını gerçekleştirdi.

 

 

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu “Kadın İstihdamının Arttırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Alt Komisyonu” ev sahipliğinde, 8 Haziran 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirildi. KEFEK-Kadın İstihdamı Alt Komisyonu

 

 

 

 

 

 Kadın biriminde çalışan personele hizmet standartları kapsamında mesleki yeterliliğin ve kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla Atatürk Üniversitesi ile işbirliğiyle hazırlanan Hizmet İçi Eğitim Programı başladı. Programa ASH il Müdürü Cemil ilbaş katıldı.

Haberin detayı için tıklayınız.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Türk Anneler Derneği ve çeşitli kurumlarca Olimpiyat Parkı’nda düzenlenen şenliğe, kentin yanı sıra çeşitli ilçelerden çok sayıda anne ve çocukları katıldı. Erzurum halk oyunları bar ekibinin gösterisinin ardından alanda halay çekip eğlenen anneler, daha sonra parktaki bir çam ağacına dileklerini yazdıkları kağıtları bıraktı. Etkinliğe, uzaktan bağlantıyla görüntülü olarak katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban da annelerin gününü kutlayarak, sağlık, huzur ve mutluluk diledi.Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, anneleri saygı ve sevgiyle yad ettiklerini belirterek, “Annelerimizin kıymetini daha iyi idrak edebilmek için kendimizi annelerimizin yerine koyup düşünmek gerekiyor. Annelerimizin çocuk yetiştirmedeki cefakar ve fedakar mücadelesini hatırlayalım ve annelerimizin yakınlarını, sevdiklerini de ziyaret edip gönüllerini alalım.” ifadesini kullandı.Şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin gününü kutlayan Polat, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan da “Anneler olarak çocuklarımızı sadece karnımızda 9 ay taşımıyoruz, bir ömür boyu yüreğimizde taşıyoruz. Annelerin ve annelik duygusu taşıyan bütün kadınların anneler günü kutlu olsun.” diye konuştu. Selçuk Bayraktar’ın annesi yılın annesi seçildi Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin, programa katılan ve destek verenlere teşekkür ederek, “Bu yıl dünyadaki yerimizde farklılık ortaya koyan Türk mühendisimiz, savunma sanayimizde çığır açan süper bilim insanımız Selçuk Bayraktar’ın sevgili annesi Canan Bayraktar’ı derneğimiz ve Erzurum olarak yılın annesi seçtik. Canan hanım hem iyi bir anne hem eğitimci hem de iyi yazılımcı.” dedi.Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı ise annelerin Türk toplumunda çok önemli yerinin olduğuna dikkati çekti.Etkinlik, yemek ikramı, konser ve kültür gezisinin ardından annelere sertifika verilmesiyle sonra erecek.

Haberin detayı için tıklayınız.

 

 

 

Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ASEL Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi tarafından 8 Mart 2022 salı günü TRT spikeri Ömer ERGEDİK’in sunumuyla Atatürk Üniversitesi Milli İrade Salonu’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sanatsal Etkinliği düzenlendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sanatsal Etkinliği açılış konuşmalarını Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe BAYRAKÇEKEN YURTCAN ve Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seher ERGÜNEY yaptı. Müzik Dinletisi Klarnet Sanatçısı Kemal Dumlu, Ud Sanatçısı Cumhur Solmacı, Şiir Dinletisi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ ve Konser Atatürk Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı Solist Öğr. Gör. Derya EROĞLU tarafından sunuldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sanatsal Etkinliği geniş bir katılım ve coşkuyla kutlandı.

Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Kızılay Erzurum Şubesi, Türk Anneler Derneği tarafından 27 Kasım Cumartesi günü Atatürk Üniversitesi Milli İrade Salonu’nda Şiddete Karşı Sanat programı düzenlendi. Şiddete Karşı Sanat programı açılış konuşmalarını Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Filiz Pasin, Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seher ERGÜNEY, Ataürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe BAYRAKÇEKEN YURTCAN ve Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban yaptı. “Kadınlarla Söyleşi” Atatürk Üniversite Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Kübra ERÇOŞKUN, Şiir Dinletisi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ ve Konser TRT Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Didem Dilara DUMAN AVAR tarafından sunuldu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Sempozyumu gerçekleştirdi.  Sempozyumda Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Ayşe BAYRAKÇEKEN YURTCAN ve Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü sempozyum başkanı Doç. Dr. Seher ERGÜNEY açılış konuşmalarını yaptı. Sempozyumda bilgi ve tecrübelerini anlatmak üzere alanında yetkin ve donanımlı kişiler tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

“Nesiller Arası Şiddet Döngüsü” konulu sunumu Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nuray KARACA, “Şiddetle Mücadelede Hukuki Boyut” konulu sunumu Atatürk Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hatice Kübra ERCOŞKUN ŞENOL, “Şiddetle Mücadelede Dini Değerlerin Önemi” konulu sunumu Erzurum İl Müftü Yardımcısı Müseffa AKBULUT, “Medyada, Dijital Oyunlarda Kadına Yönelik Şiddet” konulu sunumu yapmak üzere Atatürk Üniversitesi’nden Doç. Dr. Elif KÜÇÜK DURUR, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Erkek İşbirliği” konulu sunumu Atatürk Üniversitesi’nden Araş. Gör. Pınar Laloğlu, “Şiddette Psikolojik İlk Yardım” konulu sunumu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Nermin GÜRHAN, “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)” konulu sunumu Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran GÖKDAŞ, “Kadın Destek Uygulaması (KADES)” konulu sunumu Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri Jandarma Astsubay Üst Çavuş Tuğba GÜVEN sundu.

Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi ve Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklaşa çevrimiçi Anneler Günü Şenliği düzenledi.

 

 

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ-BİR KONU BİR KONUŞMACI-KADIN HAKLARI

Kardelen TV’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konuşuldu. Merkez Müdürü Prof. Dr. Reva BALCI AKPINAR 8 Mart Dünya Kadınlar Günü neden ile Kardelen TV’de düzenlenen Arka Plan programına konuk olarak katıldı.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ-ATATÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR BULUŞUYOR: MÜCADELENİN ÖNCÜSÜ HEMŞİRELERLE

Kamu Spotu

Fiziksel Şiddet Kamu Spotu

Cinsel Şiddet Kamu Spotu

Ekonomik Şiddet Kamu Spotu