Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi

Atatürk Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi

Cinsiyet kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, biyolojik ve fizyolojik özellikleri; toplumsal cinsiyet ise kadınlara ve erkeklere toplum tarafından uygun görülen rolleri, sorumlulukları ve davranışları tanımlamaktadır. Bu roller, sorumluluklar ve davranışlar toplumdan topluma farklılık gösterebileceği gibi, zaman içerisinde veya kriz dönemlerinde de değişiklik gösterebilir. Ayrıca toplumsal olarak yapılandırılmış ve cinsiyetlere göre ayrıştırılmış roller ve kalıplar bireyin kısıtlanmasına, dışlanmasına ve/veya ayrımcılığa maruz kalmasına sebep olabilir. Bu durumda toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık söz konusudur.
Toplumsal cinsiyet eşitliği temel bir insan hakkıdır. Cinsiyet ayrımcılığı gözetmeksizin herkese eşit imkânlar ve fırsatlar sunmak, Atatürk Üniversitesi’nin yönetim anlayışının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu nedenle çeşitli politika belgeleri, birimler ve komisyonlarla toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaç edinmiştir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı

Atatürk Üniversitesi’ toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek için 2017 yılında ‘Atatürk Üniversitesi Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsel Taciz Ve Şiddete Karşı Politika Belgesi’ ni Senato’ da kabul ederek cinsiyet ayrımcılığından doğacak her türlü eylemin karşında duracağını taahhüt etmiştir. 2021 yılında bu politika belgesi Atatürk Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikasi Tutum Belgesi olarak güncellenmiştir. Bu politika belgesinin gereği olarak ATAKSAM (Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi) bünyesinde bir Rektör Yardımcısı başkanlığında çalışacak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği birimi oluşturulmuştur. Bu birim altında ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’ ve ‘Cinsiyete Dayalı Sorunları İyileştirme Komisyon’ ları kurulmuştur.

Ayrıca 2020 yılında Atatürk Üniversitesi Kadının Güçlenmesini Destekleme Politika Belgesi’ni onaylayarak kadının güçlenmesini engellemeye yönelik eylem, tutum ve davranışların görmezden gelinmeyeceğini ve yaptırım mekanizmalarının devreye girmesi için gereken her türlü tedbirin alınacağını taahhüt eder.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’ tarafından Atatürk Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (2022-2027) hazırlanmıştır.

Hızlı Bağlantılar

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kaynaklı sorunlarınız için