Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYONUMUZ;

Atatürk Üniversitesinin strateji ve politikaları doğrultusunda;5188 sayılı kanun ve bunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri ile diğer ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde bulunan binaları; yangın, kapkaç, hırsızlık ve sabotaj gibi olaylara karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alarak korumak. Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin, personellerimizin. Ziyaretçilerimizin ve lojman sakinlerinin güvenliklerinin en üst seviyede sağlanması için gerekli güvenlik tedbirlerini memnuniyet ilkesini ön planda tutarak etkin ve verimli Koruma ve Güvenlik Hizmeti sunmak

 VİZYONUMUZ;

Teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, uzman, yenilikçi, her türlü koruma ve güvenlik eğitimini alan personeliyle, her zaman kamunun ve kurumun menfaatini ön planda tutarak, Öğrencilerinin, personellerinin ve ziyaretçilerinin güvenliklerini en üst seviyede sağlayarak sorumluluk, gerçekçilik, katılımcılık ve adil olma ilkelerine bağlı olarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde herkesin saygı duyacağı, diğer üniversiteler içinde örnek alınan bir Müdürlük olmak.