Kriz Yönetim Merkezi Koordinatörlüğü

Misyon, Vizyon

Misoyn

Misyon

Üniversitemizde krizi yaratan risklerin önlenmesi, ortadan kaldırılması veya Üniversitemiz menfaatleri doğrultusunda en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla gereken hazırlık ve faaliyetlerin yönlendirilmesidir.

 

Vizyon

Güvenli üniversite, güvenli eğitim-öğretim için etkin koordinasyon.