Kriz Yönetim Merkezi Koordinatörlüğü

Tarihçe

Kriz Yönetim Merkezi Koordinatörlüğü Ocak 2019 itibariyle kurulmuştur.