Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Lisansüstü Ders Listesi

Matematik Eğitimi YL Dersleri
1. Dönem
Sıra NoTürüDersin KoduDersin Adı
1BSDMTO-501Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme Yöntemi-I
2BSDMTO-503Matematikteki Temel Konular ve Öğretimi-I
3BÇDMTO-505Matematik Öğretimi ve Yöntemleri-I
4BSDMTO-507Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri
5BSDMTO-509Matematik Eğitiminde Kuramlar
6BSDMTO-511Matematik Öğretimi için Matematik Alan Bilgisi
7BSDMTO-513Problem Çözme ve Üstbiliş
Matematik Eğitimi YL Dersleri
2. Dönem
Sıra NoTürüDersin KoduDersin Adı
1BSDMTO-502Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme Yöntemi-II
2BSDMTO-504Matematikteki Temel Konular ve Öğretimi-II
3BÇDMTO-506Matematik Öğretimi ve Yöntemleri-II
4BSDMTO-508Üst Bilişsel Beceriler
5BSDMTO-510Matematik Eğitiminde Hata ve Yanlış Temelli Aktiviteler
6BSDMTO-512Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
Matematik Eğitimi Doktora Dersleri
1. Dönem
Sıra NoTürüDersin KoduDersin Adı
1BÇDMTO-701Matematiksel Kavramlar ve Tarihsel Gelişimleri-I
2BSDMTO-703Matematikte Problem Çözme Stratejileri
Matematik Eğitimi Doktora Dersleri
2. Dönem
Sıra NoTürüDersin KoduDersin Adı
1BÇDMTO-702Matematiksel Kavramlar ve Tarihsel Gelişimleri-II