Matematik

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;

*Matematiksel analiz yapabilme gücüne sahip matematik modelleme yapabilen, mezunlar vermek;
*Bilime, ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacak kadroları yetiştirmeye yönelik lisansüstü eğitim vermek ve bilimsel araştırma yapmak;
*Bölüm olarak,  teorik ve uygulamalı matematik alanında araştırma ve lisansüstü öğretim merkezi olmak;
*Öğrencileri,  teorik ve uygulamalı matematik alanlarında özel konularda araştırma yapmaya yönlendirilmek;
*Mezunlarımız, eğitim sektörü, bankacılık, sigortacılık, bilişim gibi çeşitli sektörlerde çalışmaktadırlar. Dolayısı ile öğrencilerimizi web tasarımı, program yazılımı    ve bilgisayar donanımı gibi konularda hazırlamak;
*Multidisipliner çalışmalarda bulunmak.

Vizyonumuz;

Nitelikli bilimsel çalışmalarıyla, gelişen bilim ve teknolojinin sonucu olarak ortaya çıkan yeni araştırma alanlarına yönelerek kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren akademik yapısıyla, bilgi üretme ve sahip olduğu eğitimi gerçek hayatta uygulayabilme becerisini kazanmış olarak yetiştirdiği bireylerle, ulusal ve uluslararası alanda tanınan, öncü bir matematik bölümü olmaktır.