Matematik

Tarihçe

Matematik Bölümü

Atatürk Üniversitesi bünyesinde 17 Kasım 1958 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. Fen Grubunda, Matematik-Fizik Bölümü ve Tabii İlimler Bölümü olmak üzere iki bölüm; Edebiyat Grubunda ise Türk Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı ile İktisat ve İşletmecilik Bölümleri olmak üzere beş bölüm vardır. Kurulduğu yıllarda, bugünkü Şair Nefi Ortaokulunda faaliyetlerini sürdüren Fen-Edebiyat Fakültesi 1962-1963 öğretim yılı başında şu andaki kampüs içerisinde yer alan kendi binalarına taşınmıştır. 1969 yılında, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve İşletme Fakültesi olmak üzere üç ayrı fakülteye ayrılmıştır. Biyoloji, Jeoloji, Fizik, Kimya ve Matematik şeklinde beş ayrı bölüm halinde organize olan Fen Fakültesi ise, 1970-1971 öğretim yılında da ilk kez Biyoloji Bölümüne 37 ve Matematik Bölümüne 96 öğrenci alarak lisans düzeyinde eğitim ve öğretime başlamıştır.

Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak 1970 yılından beri 17 Eylül 2008 tarih ve 2008/14169 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Fen Fakültesi Matematik Bölümü olarak öğrencilerine lisans eğitimi vermektedir. Matematik bölümünün eğitim dili Türkçe’dir. Bölümümüzün ana hedefi, ülkemizin ihtiyacı olan matematikçileri uluslararası düzeyde yetiştirmektir. Bölümümüzde 24 Öğretim Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Cebir ve Sayılar Teorisi, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik , Uygulamalı Matematik, Topoloji ve Bilgisayar Bilimleri dallarında 17760 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Matematik Anabilim Dalı olarak da yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Lisans eğitim-öğretim sürecinde kendi fakültesine hizmet veren Matematik bölümü ayrıca üniversitemizde bulunan diğer fakültelerin müfredatlarında bulunan Matematik derslerinin teorik ve uygulama bölümlerini yürütmektedir.