Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Atatürk Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, nitelikli öğretim üyesi kadrosu ile vermiş olduğu lisans eğitimi ile, Mühendislik malzemelerinin üretimi, özellikleri, şekillendirilmesi, korunması konusunda bilgi sahibi ve yeni malzemeleri araştırma ve geliştirme bilgi ve becerisine sahip, Değişik endüstri ve araştırma kurumlarında üretim, uygulama, ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, Yaratıcı, yenilikçi, kendini sürekli geliştirmeye açık, Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk alabilen, Çevre, iş sağlığı ve güvenliğe duyarlı, Mesleki etiğe bağlı, insani değerlere saygılı, Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, çağdaş Metalurji ve Malzeme Mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Atatürk Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören niteliklerde lisans öğrenciler yetiştiren, Metalurji ve malzeme mühendisliği alanında ülkenin eğitim, araştırma ve geliştirme ihtiyacını karşılayacak bilgi ve teknolojiyi üreten, Ürettiği bilgi ve teknoloji ile bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan, Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan, Gerçekleştireceği bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla teknolojik ve akademik alanda söz sahibi bir bilim ve teknoloji merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.