Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Tarihçe

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, günümüz ileri teknolojilerinde önemli paya sahip bir mühendislik dalıdır. Genel anlamda malzemenin bulunduğu her alan, bu mühendislik dalının bir çalışma alanıdır. Bu nedenle pek çok mühendislik dalının da doğrudan veya dolaylı olarak bağımlılık duyduğu bir daldır. Uzay teknolojisinde kullanılan hafif, vakum ortamına ve yüksek radyasyona maruz kalan bir uzay mekiğinin malzemesi de, tıpta kullanılan implant malzemeler de, elektronik devrelerde kullanılan yarı iletken malzemeler de Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünün çalışma alanlarıdır. Özellikle baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji, yeraltı kaynaklarının azalması, enerji maliyetlerinin artması gibi nedenlerden dolayı ihtiyaca cevap verebilecek ve ileri teknolojik gereksinimleri karşılayabilecek malzemelerin üretimine duyulan ihtiyaç, her geçen gün daha da belirgin hale gelmektedir.  Bunun doğal sonucu olarak Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, üretim sektörünün hemen her aşamasında görev yaparlar. Gelişen ve büyüyen ülkemizde, pek çok yeni mühendislik dalı gibi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği dalı da genç ve dinamik kadrolara ihtiyaç duymaktadır. Yurt dışında malzeme konusunda eğitim veren ve çalışma yapan çok sayıda merkez bulunmaktadır. Ülkemizde ise Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü sayısı oldukça azdır. Bu nedenle Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olan genç Metalurji ve Malzeme Mühendislerine ciddi ihtiyaç vardır. 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunları ülkemizde malzeme üretim ve karekterizasyonu konusunda çalışan çok geniş bir yelpazede iş bulabilme potansiyeline sahiptir. Atatürk Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde, ülkemizin sayılı üniversitelerinde doktora eğitimini tamamlamış öğretim üyeleri görev yapmaktadır. Ayrıca Bölümümüz adına Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam eden 2 adet araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından TÜBİTAK ve Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenen AR-GE projeleri yapılmaktadır. Eğitim – Öğretim Atatürk Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde lisans seviyesinde hem örgün öğretim hem de ikinci öğretim programı uygulanmaktadır. Lisans programının normal öğrenim süresi dört yıldır. Bölümümüz MF-4 puan türüne göre öğrenci almaktadır. Bölümümüzde  İngilizce hazırlık programı uygulanmamaktadır.