Mütercim ve Tercümanlık

Misyon ve Vizyon

Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nün vizyonu, çeviribilim alanında eğitim ve araştırma kalitesi yüksek, yayın ve proje üretiminde hem ulusal hem uluslararası sektörde ismi anılan; entelektüel ve kültürel anlamda tercih edilen, bilim ve eğitim dünyasına katkıda bulunan, sektörün geleceğinde söz sahibi olacak mütercim ve tercümanlar yetiştiren bir bölüm olmaktır. Programın misyonu çağdaş bir dünya görüşüne ve evrensel değerlere sahip olan, öncelikle Türkçeyi sonra en az bir yabancı dili en üst düzeyde bilmenin ve çeviride kullanmanın yanı sıra, tıp, hukuk, sosyal bilimler, teknik ve edebiyat alanlarında, terminoloji ve alan bilgisiyle donanmış ve bu alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde çeviri yapan, çevirmenlik mesleğinin etik değerlerine sahip yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir.