Mütercim ve Tercümanlık

Tarihçe

Mütercim-Tercümanlık Bölümü çeşitli dünya ülkelerinde ve ülkemizdeki üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeylerde, akademik ve toplumsal yaşamın bütün aşamalarında kendisine yer bulmuş, dil, edebiyat, kültür ve çeviri bilimi bağlamında önemli bir disiplindir. Uluslararası bilimsel iş birliğini öne çıkaran yapısı ve güçlü kurumsal kimliğiyle Mütercim-Tercümanlık Bölümü 2015 yılında üniversitemizin müracaatı sonucu YÖK tarafından kabul edilerek Atatürk Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur ve 2024 yılı itibariyle Edebiyat Fakültesine taşınmıştır. Bölümün ilk öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Selçuk YAZICI, Dr. Öğr. Üyesi Canan AKSAKALLI ve Dr. Öğr. Üyesi Şennur BAKIRTAŞ görevlerine 2019 yılında atanmıştır. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, 2019 yılı itibariyle 3 Doktor Öğretim Üyesi ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımını gerçekleştirerek eğitim-öğretime başlamıştır.