Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Bölüm Tanıtımı

Stratejik Plan Çalışmaları

7 katmanda stratejik amaç ve hedefler, eğitim, araştırma ve toplumsal katkı bağlamında kısa, orta ve uzun vade olarak belirlenmiştir.

Kısa Vadeli Hedefler

*Müzik eğitimi ve ilgili alanlara yönelik sorunlar için farklı disiplinlerin katılımının sağlandığı, alternatif çözüm öneri paketleri hazırlamak ve bilimsel çözümler üretmek.

*Öğrencileri ulusal ve uluslararası estetik kriterlere sahip çalışmalara yönlendirmek.

*Müzik eğitimi ile ilgili alanlarda ortaya çıkan ürünlerini ölçme ve değerlendirme kriterlerini belirlemek.

Orta Vadeli Hedefler

*Müzik eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog için de ortak çalışmalar yapmak.

*Sanat, kültür ve eğitim konuların da resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ve projeler geliştirmek.

Uzun Vadeli Hedefler

*Müzik eğitimine yönelik ilke, strateji, model ve çözüm önerileri geliştirmek.

*Müzik eğitimine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, konferans, panel, seminer, söyleşi, kurs, ,anma günleri gibi bilimsel toplantı ve faaliyetler düzenlemek.Stratejik Plan Çalışmaları