Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz

Müzik eğitimi alanında yetiştirdiği bireylerin yeterliklerini evrensel değerler ışığında, bilim ve teknolojiden yararlanarak beklentilerin ötesine taşıyan, fiziksel, devinişsel, duyuşsal ve bilişsel olarak eğitilmiş bireyler ve dolayısıyla bir toplum yaratmaya öncülük eden, yaptığı çalışmalar ve mezun edeceği öğrenciler aracılığı ile ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma kalitesinin yükselmesine katkı sağlayan bir bölüm olmaktır.

Vizyonumuz

Sanatın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, öneminin vurgulanması ve yaygınlaştırılması için öncü nitelikli çalışmalar yapmak; sanat alanında etkin görev alabilecek, çağdaş yöntem ve görüşler ışığında sanata katkıda bulunabilecek, ileri düzeyde bilgi ve becerilerle donatılmış yenilikçi öğretmen ve araştırmacılar yetiştirmektir.

PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI

1. Çağdaş bilim ve eğitim esasları çerçevesinde, öğretmenlik mesleği için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış eğitim ve öğretim ile ilgili yöntem ve tekniklere hakim, etik ve estetik değerlere önem veren, toplumsal değerlere saygılı, sorgulayıcı, araştırmacı, iletişim yeteneği güçlü, alanında
donanımlı, özgüvenli ve çağdaş müzik öğretmenleri yetiştirmektir.
2. Müzik öğretmenliği programı Türk milli eğitiminin ihtiyaçları ve günümüz müzik eğitimi süreçlerinin gerekleri doğrultusunda öğrenci yetiştirmekte ve öğretmen adaylarının donanımlı bir şekilde mezun olmalarını sağlayarak gelecekte örnek birer müzik öğretmeni veya sanat eğitimcisi olmalarını sağlamaktadır.
3. Türk milli eğitiminin ve müzik eğitiminin esasları düşünülerek yetiştirilen öğrenciler, Türk müzik eğitimi sisteminin önemli bir parçası haline gelmektedir.