Özel Eğitim Bölümü
 
 
 VİZYON
 
 Özel Eğitim Bölümü’nün  vizyonu; yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, çeşitli eğitim fırsatlarını destekleyen, İletişim yollarını etkin kullanan, farklı fikirlere hoşgörülü olan, teknolojik gelişmeleri takip eden, insani ve etik ilkelere bağlı kalan, Milli değerlere saygılı özel gereksinimi olan bireylere ve ailelerine hizmet edecek yetkin ve profesyonel öğretmen adayları hazırlamak.
 
MİSYON
Özel Eğitim Bölümü’nün misyonu; araştırma, öğretme ve hizmet yoluyla temel becerileri, bilgileri ve değerleri geliştirerek ve yayarak özel gereksinimi olan bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini iyileştirmektir.
 
TEMEL DEĞERLER

1.Ulusal ve Evrensel Hukuk ilkelerine ve yasallara uymak.
2.Bilimin evrenselliğine inanarak çalışmak.
3.Gelişmelere açık olmak.
4. Kurumsal kimliğimize ve iş birliğine önem vermek.
5. Özel gereksinimi olanlar da dahil olmak üzere bütün insan topluluklarının gelişimine ve evrensellik ilkesine önem vermek.
6. Özgün araştırmalar yapmak.