Sosyal Hizmet Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Sosyal hizmet bölümü misyonu, toplum refahına katkı sağlayacak şekilde sosyal sorumluluğu içselleştirmiş, yerelde yaşanan sosyal sorunlara duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Sosyal hizmet bölümü vizyonu, yerel ve evrensel değerlerin bilincinde, eleştirel düşünerek ve araştırarak bilimsel bilgiyi işleyen öğrencilerimiz, mezunlarımız ve akademik kadromuz ile ülkemizi daha ileriye taşıyan öncü bölümler arasında yer almaktır.