Tarım Ekonomisi Bölümü

Anabilim Dalları

Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı

Tarım işletmelerinin etkinlik ve verimlilik artışını sağlayıcı uygulamaların belirlenmesi, optimum işletme planlarının hazırlanması, ekolojik çevreye uygun işletme modellerinin geliştirilmesi, tarımsal pazarlama araştırmaları yapılması, çiftçi örgütlemesi (kooperatif, birlik vb.) konularında uzmanlık ve öncülük yapılması, risk ve belirsizliklere karşı stratejilerin (tarımsal sigorta vd.) geliştirilmesi, tarım ürünleri maliyetlerinin belirlenmesi ve buna ilişkin yöntemlerin geliştirilmesi, tarımsal değer takdiri yöntemlerinin geliştirilmesi ve tarım ekonomisi faaliyet alanına giren konularda bilgisayar programlarının geliştirilmesi konuları üzerinde çalışmalar gerçekleştirir. Bu anabilim dalında okuyan öğrenciler farklı alanlarda uzmanlaşmış yetkin bir kadro ile kendilerini geleceğe hazırlayacaktır.

Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı

Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı, mikro ve makro tarım politikalarına ilişkin temel hedeflerin belirlenmesi, uygulanmakta olan tarım politikalarının etkinliğinin saptanması ve geleceğe dönük önerilerde bulunulması, tarımsal ürünlerin arz ve talebine ilişkin geleceğe dönük projeksiyonlar hazırlanması, tarımsal ve kırsal kalkınma projelerinin geliştirilmesi, son tarım tekniklerinin üreticilere ulaştırılması için tarımsal yayım hizmetlerinin yerine getirilmesi, çiftçi ve yayımcıların eğitimine yönelik ulusal ve uluslararası kurs programlarının düzenlenmesi alanları ile ilgilenir. Bu anabilim dalında okuyan öğrenciler farklı alanlarda uzmanlaşmış yetkin bir kadro ile kendilerini geleceğe hazırlayacaktır.