Temel İslam Bilimleri Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Temel İslam Bilimleri Bölümü, bünyesinde bulunan Arap Dili ve Belagati, Hadis, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Kelam, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi, Tasavvuf ve Tefsir Ana Bilim dalları kapsamında, İslam’ın ana kaynakları ve on dört asırlık birikimine dayanarak,  nitelikli bilgi birikimini temin etmeyi, dini düşünce alanında bilgi boşluğunu gidermeyi, inanç, ibadet, ahlak ve muamelat esaslarını akademik bir anlayışla ele alan öğrenciler/ilahiyat uzmanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

  Temel İslam Bilimleri alanında doğru bilgilendirmeyi temin etmek suretiyle, bilimsel ölçüler çerçevesinde özgün ve evrensel bilgi sağlamaya, dini tefekkürü üretebilecek özgür aydınlar, araştırmacılar yetiştirmeye yönelik eğitim öğretim faaliyeti yürütmektir.