Türk - Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Araştırma merkezimiz, Türk-Ermeni İlişkileri ile ilgili tarihi, siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda bilimsel çalışmalar ve araştırmalarda bulunmak bunun yanında eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, Ermenilerin Doğu Anadolu Bölgesi’nde Türklere yönelik yaptıkları katliamları kazı çalışmaları ile belgelemek, bu konuda yapılan bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunmaktır. Ayrıca Ermenilerin suni olarak Uluslararası platformda gündemde tutmaya çalıştıkları sözde soykırım iddialarına tarihi belge ve bilgiler ışığında cevap vermektir.

Vizyon

Türk-Ermeni İlişkilerini Araştırma Merkezi, kuruluş ve hedefleri doğrultusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda birçok çalışmalar yapmayı amaç edinmiştir. Özellikle ulusal çapta birçok konferans, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılar düzenleyerek literatüre katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda bir çok yerde görsel malzemeye dayalı olarak kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Araştırma merkez müdürlüğü bu bilimsel çalışmalarının yanında amaç ve hedefleri dâhilindeki önemli gün ve tarihlerde anma toplantıları ve kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.