Türk - Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi

Tarihçe

Türk-Ermeni İlişkilerini Araştırma Merkez Müdürlüğü Atatürk Üniversitesi bünyesinde Rektörlük Makamına bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun (2880/3) 7/d-2 maddesine uygun olarak sahasında bilimsel araştırmalar yapmak üzere Türk–Ermeni İlişkileri Araştırma Merkez Müdürlüğü adı altında kurulmuş bir birimdir.

Türk-Ermeni İlişkileri ile ilgili tarihi, siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda bilimsel çalışmalar ve araştırmalarda bulunmak bunun yanında eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, Ermenilerin Doğu Anadolu Bölgesi’nde Türklere yönelik yaptıkları katliamları kazı çalışmaları ile belgelemek, bu konuda yapılan bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunmaktır.