Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı

Tasavvuf Müziği Korosu Bayburt’da

Bayburt Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve
Spor Şenliklerine katkı sunmak üzere Konservatuvarımız Tasavvuf Müziği Korosu Bayburt
Üniversitesi’nde dinleyicileriyle buluştu.