Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Misyon Her sanat eseri kendi yasalarını içinde taşır. Mûsıkînin sanat tarafı, içinden çıktığı kültürden beslendiği için özellikle onun ibdâ ve estetik unsurlarını bünyesinde barındırır. Sanat eserine dair bilgiyi ve yasaları bir başkasından aynen uygulamaya kalkmakla, ilgili sanat varlığının ancak taklidi meydana getirilebilir. Atatürk Üniversitesi Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuvarı’nın ilk ve en temel amacı, Türk Mûsıkîsi’nin kendine has yapısını koruyarak yeni nesillere aktarmaktır. Türk Mûsıkîsi kendi geleneğini çok sağlam temeller üzerinde oluşturarak usta ellerle günümüze taşınmış, köklü bir geçmişe ve çok değerli bir muhtevaya sahip, geleneği olan bir mûsıkîdir. Konservatuvarımızın bir diğer amacı, tarih içinde işlenerek incelmiş mûsıkîmizi, köklü geçmişinden güç alıp, geleneğinin özüne sâdık kalarak aşmak; kendi sesleri, mûsıkî imgeleri, sembolizmi, lirizmi, ibdâ ve icrasına dâir usul ve erkânı ile birlikte karşılayarak yeni eserlerin üretilmesine zemin hazırlamak; kendi öz bilgisini çağdaş bilgi ve yöntemlerle birleştirerek sunmak suretiyle sanatkâr ve akademisyen yetiştirmektir. Bununla birlikte, kültürel şahsiyetimizin ve medeniyetimizin bütün özelliklerini bünyesinde barındıran ve gerçek mûsıkîmiz olan Türk Mûsıkîsi’ni, vereceği eğitim ve gerçekleştireceği san’at faaliyetleri ile dünyaya tanıtmak amacını taşımaktadır.    

Vizyon

Vereceği eğitim, üreteceği bilgi, yetiştireceği donanımlı sanatkâr ve akademisyenleri ile sunacağı hizmetlerle ülkemizde ve dünyada öncelikli olarak tercih edilen bir konservatuvar olmaktır. 

Değerlerimiz

1.Bilimsellik

2. Yaratıcı düşünme ve eleştiriye açık olma

3. Ulusal ve evrensel değerlere bağlılık

4. Katılımcılık ve paylaşımcılık

5. Şeffaflık

6. Adalet ve özgürlükten yana olma

7. Yaşam boyu öğrenme

8. Kaynakları etkin kullanma

9. Toplumsal, kültürel, çevresel ve sanatsal duyarlılık

10. Sürekli ilerlemeyi ve yeniliği teşvik etme

11. İnsan haklarına ve düşünce farklılıklarına saygılı

12. Stratejik yönetim anlayışını benimseme ve uygulama

13. İşbirliği, dayanışma ve paylaşma

14. Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme

15. Liyakate değer verme