Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı

Genel Bilgi

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı 19.09.2011 tarih ve 029873 sayılı Yükseköğretim Genel Kurul kararıyla kurulmuştur.  Tarihî ve coğrafi konumu itibarıyla hem Doğu Anadolu Bölgesinin merkezi konumunda hem de Türk dünyasının geçiş güzergâhında bulunan Erzurum’da kurulan Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı kuruluş aşamasını tamamlamakta olup bünyesinde açılması planlanan bölümler ile kültürel mirasımızın müziğe ait kısmının hem muhafaza edilmesi hem de zenginleştirilmesi noktasında büyük hizmet verecektir.