Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarihçe

Birimimiz Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) adıyla, Yüksek Öğretim Kurulunun 17.09.1993 tarih ve 18865 sayılı kararı ile kurulmuştur. Merkez, akademik ihtiyaçlar nedeniyle, Yabancı Diller Yüksek Okuluna dönüştürülmüş ancak merkezin de devamlılığına karar verilmiştir. Bu aşamada uluslararası öğrencilerin Türkçe öğrenim ihtiyaçlarını karşılamak üzere merkez yeniden yapılandırılmış ve DİLMER’in yönetim kadrosu 2010 yılında tekrar oluşturulmuştur. Merkezin adı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.11.2016 tarihli kararıyla “Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATATÖMER)” olarak değiştirilmiştir. ATATÖMER faaliyetlerine Yabancı Diller Yüksekokulunun da bulunduğu binanın 2. katında devam etmektedir.