Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz

Üniversitemizin amaç ve değerleri doğrultusunda, toplumsal ve kültürel değerlere saygılı, bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen, mesleki yeterlilik sahibi, analitik düşünebilen, çözüm odaklı, iletişim becerisine sahip, bölgesi ve ülkesi için değer üretebilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda eğitim ve araştırma faaliyetlerinde yenilikçi ve öncü, çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, teorik ve uygulamalı eğitim, staj ve diğer bilimsel, kültürel, sosyal faaliyetlerden sağladığı kazanımla ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri kavrayan, araştırmacı, vizyon sahibi bireyler mezun etmektir.