Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olarak misyonumuz, öğrencilerimizi, bilişim teknolojilerinin kullanıldığı tüm organizasyonlarda bilişim teknolojilerine dayalı ürün ve çözümlerin tasarlanmasında, örgütlerin dijital dönüşümünde, süreç tasarımında, örgüt içinden ve dışından veriyi işleyip yorumlamak suretiyle karar süreçlerinde çalıştıkları birimlere önemli katkılar sağlayacak bilgi birikimi ve donanıma sahip olacak şekilde yetiştirmek; bölüm öğretim elemanları, diğer disiplinlerdeki öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerimizle bilimsel araştırmalar ve projeler yapmak, topluma katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak ve paydaşlarla etkin işbirlikleri gerçekleştirmektir.

PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI 

 • Örgütsel, sektörel ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması için bilişim sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve kullanımını öğretmeyi amaçlar. 
 • Teknolojik değişimin insanlar ve örgütler üzerindeki etkilerini anlamak için Genel işletme ve yönetim alanında eğitim vermeyi amaçlar. 
 • Ülkemizin ve dünyanın dijital geleceğinde lider rol üstlenmeye hazır bilişim sistemleri yöneticileri yetiştirmeyi amaçlar. 

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI 

 • Proje yönetimi teknikleri ile bilişim sistemlerinin  analizini ve tasarımını yapar.
 • Bilişim etiği ve siber güvenlik konularında yetkinlik sahibi olur.
 • Yöneticilerin karar süreçlerine yardımcı olacak bilgi birikimine sahip olur.
 • İşletme ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar geliştirir.
 • Yapay zeka teknolojilerini işletme amaçlarına uygular.
 • Veri tabanı tasarlar ve yönetir.
 • Kurumsal ağları yönetir.
 • İngilizce bilişim terminolojisine hakim olur.