Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün temel amacı; bilişim sistemlerini kurumlarla buluşturabilecek, bilişim sistemlerinin kurumsal değerlerle özdeşleşmesini ve kurumların stratejik bir değeri olarak kabul görebilmesini sağlayabilecek bilişim sistem yöneticileri yetiştirmektir. Bu doğrultuda yönetim bilişim sistemleri bölümü aşağıdaki ilkeleri esas kabul etmektedir:
1. Bilişim sistemlerinin takibinin ve sahada uygulamaya konması ile ilgili esasların kurumsal bakış açısıyla gerçekleştirilmesi.
2. Bilişim sistemleri ve bu sistemlerin yönetimi ile ilgili bilimsel çalışmaların, Uluslararası akademik esaslardan ödün vermeden, çoklu disiplinli yaklaşımlarla yürütülmesi.
3. Öğrencilerin, öğretim elemanlarının, bölüm norm ve değerlerinin ve stratejilerinin iç paydaş olarak kabul edilmesinin yanı sıra; toplumun tüm dinamiklerinin, ekonomik ve politik gelişmelerin, bilişim sistemleri ile ilgili yaklaşımlar geliştiren tüm sektörlerin ve STKların, Türkiye’de ve dünyada faaliyet gösteren diğer YBS programlarının dış paydaş olarak kabul edilmesi ve bunlarla ortak akademik çalışmaların kaliteden ödün vermeden yerine getirilmesi.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü vizyon bildirisi;

Uluslararası sahada akademik çevreler ve sektörel temsilciler tarafından itibar gören bilimsel bir kurum olmak.