Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Akademik Personel

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Erden
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
E-Postaberden@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 451 (6250-5068) 
Posta Adresi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Yukarı Mahallesi 25 Şubat Caddesi Dış Kapı No:61C İspir/Erzurum

Eğitim

  • Öğretim Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı,
  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 2005
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, MUHASEBE VE FİNANSMAN, 2015
  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, MUHASEBE VE FİNANSMAN, 2020

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Ferit Ayyıldız
İşletme Yönetimi Programı
E-Postaayyildiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 451 (04424512285-5064) 
Posta Adresi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Yukarı Mahallesi 25 Şubat Caddesi Dış Kapı No:61C İspir/Erzurum

Eğitim

  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Array,
  • Öğretim Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1987
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Halk Bilim, 2001

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Dr. Emre Harorlı
Kooperatifçilik Programı
E-Postaeharorli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 451 (5074) 
Posta Adresi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Yukarı Mahallesi 25 Şubat Caddesi Dış Kapı No:61C İspir/Erzurum

Eğitim

  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme Programı, 2006
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, 2010
  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Dr. Ömer Faruk Aslan
Kooperatifçilik Programı
E-Postaofaruk.aslan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 451 (04424512285-5068) 
Posta Adresi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Yukarı Mahallesi 25 Şubat Caddesi Dış Kapı No:61C İspir/Erzurum

Eğitim